Chiến sự Syria: Hàng trăm phiến quân nộp súng đầu hàng ở Damascus (video)

VietTimes -- Hàng trăm tay súng nổi dậy hạ súng đầu hàng xếp hàng đợi giao nộp vũ khí cho quân đội Syria tại làng Deir Qanun trong thung lũng Wadi Barada ngày 01.02.2017.

Chiến binh nổi dậy giao nộp vũ khí cho quân đội Syria

Chiến binh nổi dậy giao nộp vũ khí cho quân đội Syria

Đầu tuần, tất cả các chiến binh thánh chiến ngoan cố và thân nhân cùng những người ủng hộ thánh chiến được sơ tán từ khu vực Wadi Barada đến tỉnh Idlib sau khi lực lượng chiến binh thánh chiến đầu hàng và giao nộp thị trấn nguồn nước cho chính phủ Syria, chấm dứt cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 4 tuần

Quân đội Syria giải phóng được thung lũng Wadi Barada phía tây bắc thành phố Damascus vào ngày 30.01.2017, giành lại quyền kiểm soát và cung cấp nguồn nước uống chính trong hơn 5 triệu dân trong tỉnh Damascus.

Các chiến binh đầu hàng nộp vũ khí cho quân đội Syria ở thung lũng Wadi Barada