Chiến sự Syria: 700 tay súng thánh chiến nộp vũ khí đầu hàng

VietTimes -- Ngày 05.12.2016, 700 chiến binh Hồi giáo cực đoan từ các làng Al-Tibeh, Al-Keswa và thị trấn Al-Meqlaibeh trong khu vực Tây Ghouta giao nộp vũ khí đầu hàng chính quyền Syria địa phương để nhận lại tư cách pháp nhân theo nghị định ân xá các phần tử bạo loạn đầu hàng, từ bỏ đấu tranh bạo lực.
Các cựu chiến binh Hồi giáo cực đoan ngồi nghe quyền và trách nhiệm dân sự sau khi nộp súng đầu hàng ở ngoại ô Damascus
Các cựu chiến binh Hồi giáo cực đoan ngồi nghe quyền và trách nhiệm dân sự sau khi nộp súng đầu hàng ở ngoại ô Damascus

Những chiến binh thánh chiến thực hiện thủ tục giao nộp tất cả các loại vũ khí hạng nhẹ và đạn dược cùng trang bị chiến tranh cho đại diện chính quyền Syria địa phương, ký các văn bản cam kết không tiến hành bất kỳ các hoạt động bất hợp pháp chống lại chính quyền Syria.

Theo nghị định của tổng thống Syria về việc ân xá cho các phần tử thuộc các nhóm bạo loạn có vũ trang, quyết định tự nguyện hạ vũ khí đầu hàng và cam kết không tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Các cựu chiến binh bạo loạn được phục hồi các quyền dân sự và có thể trở lại lao động, sản xuất và kinh doanh bình thường.

Giai đoạn gần đây, hàng ngàn chiến binh trong khu vực Tây Ghouta quyết định nộp súng đầu hàng, tuân thủ theo những điều kiện ân xá của chính quyền Syria. Những phần tử cực đoan không chấp nhận đầu hàng được vận chuyển đến tỉnh Idlib.

Các cựu chiến binh giao nộp vũ khí
Cung cấp thông tin cá nhân và ký kết các văn bản cam kết không tiến hành các hoạt động bất hợp pháp chống lại chính quyền Syria
Vũ khí tiếp tục được giao nộp cho đại diện chính quyền và lực lượng quân sự địa phương

NT