Vaccine cho kinh tế

Vaccine cho kinh tế

Tốc độ mua và triển khai tiêm chủng 150 triệu liều vaccine sẽ quyết định việc Việt Nam có thể bảo vệ sức khoẻ người dân khỏi Covid-19 hay không, cũng như đưa kinh tế vào trạng thái như thế nào trong những năm hậu đại dịch.