Chiến cơ T-50 sẽ bắt đầu được trang bị cho không quân từ năm 2017

Truyền thông Moscow dẫn lời Tư lệnh không quân chiến lược Nga, thượng tướng Viktor Bondarev cho biết chiến đấu cơ T-50 sẽ bắt đầu được trang bị cho không quân nước này từ năm 2017.

T-50 (PAK FA)

T-50 (PAK FA)

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) hiện nay đã hoàn thành các thử nghiệm chứng minh  tính năng bay và chuyển hướng tuyệt vời.

"Trung tâm nghiên cứu bay quốc gia đã có 5 chiếc đang được thử nghiệm, và vào năm 2017 máy bay sẽ được trang bị cho không quân Nga theo đúng kế hoạch.

Dự định này sẽ được thực hiện không chậm trễ, không thay đổi, thậm chí còn đi trước thời hạn", - ông Bondarev nhấn mạnh. 

Tư lệnh không quân lưu ý rằng các lực lượng không quân Nga có quyền tự hào về máy bay mới này.

"Máy bay thực sự  tuyệt vời theo các tính năng hoa tiêu, định hướng và các đặc điểm khác, T-50 có khả năng phát hiện máy bay ở khoảng cách rất lớn, không có loại nào tương đương với nó. Không quân Nga có thể  tự hào, và chúng ta rất vui mừng" - Tướng Bondarev nói.