Chiến binh IS tan xác vì săn tăng quân đội Syria

Cuộc chiến hỗn loạn phe phái ở Syria có những cuộc đấu không thể đoán trước kết quả. Chiến binh IS đeo bám chiếc xe tăng của quân đội Syria, cố gắng bắn hạ và cái kết thật thê thảm.
Chiến binh IS tan xác vì săn tăng quân đội Syria

Theo QPAN