Tin tức 24h: Trung Quốc muốn “ngôi thiên tử”; Việt Nam “rèn” tác chiến phi đối xứng; Chiến sự ác liệt ở Aleppo; Án tham nhũng “thấp thoáng” cán bộ cấp cao; Thủ tướng “hết chịu nổi” với Thanh Hóa

Tin tức 24h: Trung Quốc muốn “ngôi thiên tử”; Việt Nam “rèn” tác chiến phi đối xứng; Chiến sự ác liệt ở Aleppo; Án tham nhũng “thấp thoáng” cán bộ cấp cao; Thủ tướng “hết chịu nổi” với Thanh Hóa

VietTimes -- Tham vọng bành trướng của Trung Quốc nghìn năm qua luôn bị chặn lại bởi một Việt Nam bất khuất, lịch sử này này đang tái hiện. Trong nước, nguyên chủ tịch nước nói án tham nhũng luôn "thấp thoáng" cán bộ cấp cao. Thủ tướng “hết chịu nổi” với sự quá đà đến quá đáng của Thanh Hóa trong công tác nhân sự.