Giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng
Cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an:

Giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng

VietTimes – Chiều 7-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, 6 Tổng cục thuộc Bộ Công an sẽ xóa bỏ, cùng với đó là giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.
Có hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”

Có hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua” Updating

Trước khi hình thành đường dây logo “xe vua”, bà Vân, ông Thới đã từng làm vận tải hàng hóa nên nắm rõ các mánh khóe nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bà Vân khai nhận vẫn còn hàng chục nhóm liên quan đến việc bán logo “xe vua”. Người dân cho biết bà Vân và ông Thới từng qua lại với nhau.