Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd

Cuộc chiến chống khủng bố IS và Al-Nusra đối với khu tự trị người Kurd ở Syria là cuộc chiến chống xâm lược và còn là cuộc chiến giành vị thế độc lập cho dân tộc. Không kém đội quân tóc dài Việt Nam, các nữ binh người Kurd đã khiến các tay súng khủng bố thực sự kinh khiếp.

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd

Những nữ binh trong lực lượng YPJ (nữ binh người Kurd) bắt một tay súng của Front Al- Nusra (Al-Qaeda Syria).

Những chiến tích của các nữ chiến binh người Kurd - đây mới thực sự là nỗi kinh hoàng của các tay súng khủng bố quốc tế.

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 1

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 2
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 3
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 4
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 5
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 6
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 7
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 8

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 9

Lực lượng nữ chiến binh người Kurd YPJ

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 10
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 11
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 12
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 13
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 14
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 15

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 16

Có thể họ là một gia đình

Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 17
Cảnh đền tội kinh hoàng của IS trước họng súng nữ binh người Kurd ảnh 18

Theo QPAN