Cần gần 200 tỷ USD và 10 năm để khôi phục lại Syria

Cựu Phó Thủ tướng Syria, Phó thư ký điều hành Ủy ban kinh tế và xã hội về Tây Á của Liên Hợp Quốc, ông Abdullah al-Dardari đã đánh giá tình trạng hiện nay của nền kinh tế Syria và ước tính thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Cần gần 200 tỷ USD và 10 năm để khôi phục lại Syria

Theo nhận định của ông al-Dardari, để trở về mức GDP năm 2010 trước chiến tranh, nước này cần ít nhất 180 tỷ USD và 10 năm, với điều kiện chiến tranh kết thúc ngay từ bây giờ. Theo nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, hiện nay nền kinh tế Syria đang ở mức độ của Somalia và GDP của nó chỉ bằng 45% của mức năm 2010 (năm cuối cùng trước chiến tranh).

Ngoài ra, nước này đã phải chịu mất mát rất lớn về con người, ví dụ có từ 17.000 trong số 40.000 bác sĩ đã rời đất nước vì chiến tranh. Nhiều chuyên gia trình độ cao và các doanh nhân cũng bỏ ra nước ngoài, báo Izvestia cho biết.

Nhà kinh tế cũng đánh giá thiệt hại của các nước khác trong khu vực do "Mùa Xuân Ả Rập" gây ra. Theo ông Abdullah al-Dardari, cuộc khủng hoảng Syria đã ảnh hưởng đáng kể đến Lebanon, Jordan, Iraq và miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn chung, thiệt hại của khu vực này là khoảng gần 1 nghìn tỷ USD.

Theo Sputnik