Cải cách quân đội: Hàn Quốc sẽ “trảm” 76 tướng và thu hẹp thời gian quân dịch

VietTimes -- Theo Yonhap, ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã trình lên Tổng thống Moon Jae-in báo cáo về “Kế hoạch cải cách quốc phòng  2.0”. Nội dung cốt lõi của kế hoạch này là: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định đến trước năm 2022 sẽ giảm bớt 76 tướng và rút ngắn thời gian quân dịch.  
Quân đội Hàn Quốc sẽ rút ngắn thời hạn quân dịch của binh sỹ
Quân đội Hàn Quốc sẽ rút ngắn thời hạn quân dịch của binh sỹ

Việc cải cách quân đội sẽ bắt đầu bằng việc “trảm tướng”! Theo bản báo cáo, hiện nay quân đội Hàn Quốc có 436 tướng, tới năm 2022 sẽ chỉ còn 360 người, mỗi năm giảm bình quân 15 người. Trong số 76 tướng bị cắt giảm này, lục quân bị giảm 66 người, không quân và hải quân mỗi quân chủng cắt bớt 5 người. Có ý kiến phân tích cho rằng, sau khi các đơn vị sáp nhập, thì sẽ giảm bớt được hơn 30 chức vụ do cấp tướng đảm nhiệm, vì vậy thực tế quy mô “giảm tướng” chỉ hơn 40 người.

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, sau khi đề ra quy hoạch điều chỉnh biên chế tướng lần đầu tiên năm 2012, trước năm 2017 đã giảm được 7 tướng nên thực tế quy mô cải cách sẽ giảm được 84 tướng khiến số lượng tướng của quân đội Hàn Quốc trở lại tương đương với những năm 1970.

Ông Moon Jae-in quyết tâm cải cách quân đội trong thời kỳ mới
Ông Moon Jae-in quyết tâm cải cách quân đội trong thời kỳ mới 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tuy chức vụ chỉ huy các đơn vị phi chiến đấu đều hạ cấp từ tướng xuống tá, nhưng các cấp Phó Tư lệnh quân đoàn, Phó Sư đoàn trưởng tác chiến, các sư đoàn dự bị và Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tàu ngầm, Phó trung đoàn trưởng thông tin hàng không - tức các đơn vị chiến đấu – đều vẫn do cấp tướng đảm nhiệm.

Về cắt giảm quân số, trong số 816 ngàn binh sĩ đang tại ngũ, quân số của các quân chủng hải quân và không quân vẫn giữ nguyên, phạm vi cắt giảm tập trung vào lục quân. Theo đó, lục quân sẽ cắt giảm 118 ngàn quân, đến năm 2022, tổng quân số sẽ cắt giảm xuống còn 500 ngàn.

Bộ Quốc phòng dự định sẽ mở cửa một phần công việc của các đơn vị phi chiến đấu cho bên ngoài, tăng tỷ lệ dân sự từ 5% lên đến 10% thay thế các chức vụ phi chiến đấu trước đây do quân nhân đảm nhiệm để số tướng dôi ra phân về các đơn vị chiến đấu như sư đoàn bộ binh, sư đoàn cơ giới hóa. Ngạch dự bị vẫn duy trì 2 triệu 750 ngàn người; quân dự bị động viên giảm từ 1,3 triệu giảm xuống còn 950 ngàn; tỷ lệ nữ sĩ quan tăng từ 5,5% (10.970 người năm 2017) lên 8,8% (17.043 người năm 2022).

Tổng thống Moon Jae-in và Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo
 Tổng thống Moon Jae-in và Bộ trưởng Quốc phòng  Song Young-moo

Mặt khác, thời hạn quân dịch (nghĩa vụ quân sự) của lục quân, hải quân, lính thủy đánh bộ rút ngắn từ 21 tháng xuống còn 18 tháng, không quân từ 24 tháng xuống còn 22 tháng. Các đối tượng được hưởng bao gồm các binh sỹ đang tại ngũ, nên thời gian ra quân sẽ được điều chỉnh ra trước thời hạn.

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tổng số chi phí dành cho cải cách quốc phòng  từ 2019 đến 2023 vào khoảng 27,07 tỷ won; trong đó kinh phí vận hành chiến lược là 17,66 tỷ, cải thiện quốc phòng  là 9,41 tỷ; kinh phí chủ yếu dùng cho nhập khẩu các trang thiết bị mũi nhọn để cải thiện quốc phòng chiếm tỷ lệ từ 31,3% năm 2018 tăng lên 36,5% vào năm 2023.

Bộ Quốc phòng khẳng định, không thể lấy bất cứ cớ gì để trì hoãn cải cách quốc phòng. Đây là mệnh lệnh của quốc dân và cũng là nhiệm vụ của thời đại. Bộ Quốc phòng sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trên vai, quyết tâm xây dựng quân đội để thực thi kế hoạch “Cải cách quốc phòng  2.0 này”.