Các máy bay VKS Nga đã đưa 15 tấn thực phẩm đến Hmeymim

Các máy bay lực lượng VKS của Nga đã đưa 15 tấn hàng thực phẩm nhân đạo đến Hmeymim.

Các máy bay VKS Nga đã đưa 15 tấn thực phẩm đến Hmeymim

Theo bản tin của Trung tâm Nga về hoà giải các bên tranh chấp trên lãnh thổ Syria, tin đăng trên trang web Bộ Quốc phòng.

Tại tỉnh Hama, người dân làng Deir-el-Fardis đã nhận được 3,7 tấn hàng nhân đạo. Các chuyến hành giúp đỡ tỉnh Damascus và Aleppo đang được tổ chức.

Theo Sputnik