Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2)

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt nam, phụ nữ là lực lượng xung kích, là "đội quân tóc dài" trên mặt trận đấu tranh chính trị; đấu tranh vũ trang, phụ nữ Việt Nam đó là trung kiên, bất khuất, dũng cảm, đảm đang.
Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2)

Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2) ảnh 41

Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2) ảnh 43

Theo: QPAN