Pháo đài Brest

Pháo đài Brest

Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô sáng sớm ngày 22/6/1941, tại pháo đài Brest ở biên giới phía tây có khoảng 8 ngàn chiến sĩ Hồng quân. Họ phải đối đầu với 17 nghìn quân Đức cùng xe tăng, pháo binh và không quân tiến vào biên giới Liên Xô.
Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2)

Bóng hồng Việt Nam - trên cả anh hùng - (phần 2)

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt nam, phụ nữ là lực lượng xung kích, là "đội quân tóc dài" trên mặt trận đấu tranh chính trị; đấu tranh vũ trang, phụ nữ Việt Nam đó là trung kiên, bất khuất, dũng cảm, đảm đang.