Viettel tiệm cận mốc doanh thu 10 tỷ USD

Viettel tiệm cận mốc doanh thu 10 tỷ USD

Năm 2015, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng là 20%, doanh thu 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15%. Viettel tự tin cho biết sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao đến 2020.