Apax Holdings: Diễn biến mới sau ngày bị HNX tạm dừng đấu giá

VietTimes -- Ngày 09/06/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBCK để gia hạn giấy phép phát hành cho IBC.
Phiên đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding từng bị HNX tạm dừng để xác minh thông tin. (Ảnh: NDH)
Phiên đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding từng bị HNX tạm dừng để xác minh thông tin. (Ảnh: NDH)

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (UPCoM: IBC) vừa liên tiếp công bố 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị: Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017 về việc điều chỉnh tài khoản phong tỏa và Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐQT ngày 13/06/2017 về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Cả hai Nghị quyết đều có hiệu lực từ ngày ký.

Tại Nghị quyết số 18, HĐQT IBC đã thông qua việc điều chỉnh tài khoản phong tỏa, cụ thể là liên quan đến phần XII, trang 8 của Bản cáo bạch (Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu).

Theo đó, IBC đã điều chỉnh tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ tài khoản số 8888 1976 010 tại ngân hàng TMCP Tiên Phong _ Chi nhánh Hà Nội sang tài khoản mới số 1009691354 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội _ Chi nhánh Hà Nội.

Đồng thời, IBC cũng điều chỉnh tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đấu giá ra công chúng từ tài khoản số 1181 00000 14929 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam _ Chi nhánh Bắc Hà sang tài khoản mới số 1009646862 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội _ Chi nhánh Hà Nội.

Như vậy, cả hai tài khoản phong tỏa mới để nhận tiền mua cổ phiếu IBC đều được lập tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Hà Nội.

Nên biết, tổ chức tư vấn phát hành cho IBC là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Còn tại Nghị quyết số 19, HĐQT IBC đã thông qua việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, về chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian chuyển nhượng quyền mua được xác định từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 21/07/2017. Lưu ý, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

Tương tự, về chứng khoán đặt mua: Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được xác định từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 21/07/2017. Lưu ý, “chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng”.

Tái khởi động chào bán cổ phiếu ra công chúng?

Trong phần căn cứ quyết nghị, IBC thông báo cách đây ít ngày – cụ thể là vào ngày 09/06/2017 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBCK để gia hạn giấy phép phát hành cho IBC. Giấy phép này chính là giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 13/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/04/2017.

Trước đó, trên cơ sở giấy phép số 13/GCN-UBCK, IBC đã xây dựng kế hoạch phát hành: Vào ngày 26/05/2017, HNX sẽ tổ chức đấu giá ra công chúng 7,5 triệu cổ phần của IBC với giá khởi điểm là 20.000 đồng/cổ phiếu; Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc từ ngày 28/4 đến 19/5/2017.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã không thể thực hiện khi thượng tuần tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bất ngờ ra thông báo tạm dừng phiên đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding, tức IBC.

Nguyên nhân theo thông báo mà Sở này đưa ra là, dựa trên kết quả giám sát giao dịch cổ phiếu IBC trên thị trường UPCoM, HNX thông báo tạm dừng cuộc đấu giá này để xác minh làm rõ thông tin nhằm bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. Các đại lý đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền cọc cho những nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá.

Như vậy, với việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBCK để gia hạn giấy phép phát hành số 13/GCN-UBCK, kỳ vọng rằng phiên phát hành cổ phiếu ra công chúng của ICB sẽ sớm được tái khởi động.