Nga bỏ qua 5G phát triển thẳng mạng 6G

Nga bỏ qua 5G phát triển thẳng mạng 6G

VietTimes – Chính phủ Nga sẽ đầu tư cho Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo và Viện Khoa học Chế tạo Vô tuyến điện hơn 500 triệu USD nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn mạng 6G mới