2,2 triệu cổ phiếu Đường bộ Hải Phòng chào sàn Upcom

VietTimes -- Ngày 8/5/2016, Công ty Đường bộ Hải Phòng (Mã DBH - Upcom) đã chính thức đưa vào giao dịch 2,2 triệu cổ phiếu trên thị trường Upcom với giá chào sàn là 10.000đ/cp

2,2 triệu cổ phiếu Đường bộ Hải Phòng chào sàn Upcom


Trên địa bàn Hải Phòng, từ năm 1963 đến nay, DBH là đơn vị quản lý khai thác hệ thống quốc tế, tỉnh lẻ, các bến phà cầu phao và xe bus của thành phố. Ngoài ra, DBH cung cấp các dịch vụ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa bảo trì các công trình kỹ thuật dân dụng công nghiệp, giao thông.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DBH, doanh thu từ hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh đều chiếm tương đương 50%, trong đó hoạt động công ích đến từ thu phí vận tải xe bus, phà; hoạt động kinh doanh bao gồm các hoạt động thi công, duy tu, sửa chữa, kinh doanh bến đò Bính, bán xăng dầu, xây dựng và các dịch vụ khác. Theo báo cáo tài chính kiểm toán công ty từ 1/7/2014 đến hết năm 2015, doanh thu thuần của DBH đạt trên 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 494 triệu đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018, DBH đặt mục tiêu doanh thu từ 77,6 tỷ đến 82,3 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sau thuế 300 – 500 triệu đồng/năm; tỷ lệ trả cổ tức 1,1 – 1,6%.

Nhật Minh