20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

VietTimes -- Không thể phủ nhận rằng, có những sắc đẹp trường tồn theo năm tháng. Những nhân vật sau đây là minh chứng cho những vẻ đẹp vượt thời gian.

1. Julie Andrews — 84 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2. Rachel Weisz — 49 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

3. Jennifer Aniston — 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

4. Betty White — 97 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

5. Gwen Stefani — 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

6. Sharon Stone — 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

7. Elizabeth Hurley — 54 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

8. Naomi Watts — 51 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

9. Jane Fonda — 81 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

10. Madonna — 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

11. Joan Collins — 86 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

12. Michelle Pfeiffer — 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

13. Meryl Streep — 70 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

14. Jessica Lange — 70 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

15. Halle Berry — 53 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

16. Goldie Hawn — 73 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

17. Angela Bassett — 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

18. Julia Roberts — 52 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

19. Jennifer Lopez — 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

20. Cindy Crawford — 53 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide