YouTube mượn thêm 3 tính năng từ Twitch

YouTube mượn thêm 3 tính năng từ Twitch

VietTimes – YouTube đã bổ sung thêm 3 tính năng mới cho dịch vụ phát trực tuyến. Khá trùng hợp khi trước đó cả 3 tính năng mới này đều là điểm mạnh của Twitch - nền tảng phát trực tuyến lớn nhất hiện nay.