Dân đổ ra đường xem diễu binh hoành tráng mừng Quốc Khánh

Dân đổ ra đường xem diễu binh hoành tráng mừng Quốc Khánh Updating

Hàng vạn người dân đã nô nức đổ ra đường, nhiệt liệt vẫy chào các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...