iPhone 2 SIM: Chuyện gì phải đến sẽ đến...

iPhone 2 SIM: Chuyện gì phải đến sẽ đến...

Hơn 10 năm sáng tạo và đưa iPhone trở thành thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới, Apple chưa bao giờ có ý định tung ra mẫu iPhone 2 SIM và cũng chẳng thèm giải thích cho câu hỏi 'tại sao?' như thế. Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến...