Vỡ đập nước ở Oroville: Mỹ tuyên bố di tản dân khẩn cấp

Nguyên nhân của tuyên bố tản cư ngay lập tức chính là nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Hoa Kỳ gần thành phố Oroville.
Vỡ đập khổng lồ: Mỹ tuyên bố di tản dân khẩn cấp
Vỡ đập khổng lồ: Mỹ tuyên bố di tản dân khẩn cấp

Theo thông tin văn phòng của cảnh sát trưởng khu Butte trên Facebook, dòng nước có thể vượt qua trong một tiếng. Do sự phá hủy của đập nước cao nhất tại Mỹ tản cư khẩn cấp được tuyên bố.

"Chính quyền ban hành tuyến bố về tản cư khẩn cấp từ khu vực mức thấp Oroville và khu vực hạ lưu"- post cảnh sát trưởng trên Facebook cho biết.

"Hiện nay, để ngăn chặn phá hủy của các đập nước tiến hành bỏ nước tăng lên đến 2800 mét khối mỗi phút. Trước đó đập tràn chính bị phá hủy. 

Đập tràn khẩn cấp đập nước Oroville cũng có thể bị phá hủy trong vòng một tiếng, mà sẽ dẫn đến một lũ nước không kiểm soát từ hồ Oroville ở miền Bắc California", Cục Thuỷ lợi California cho biết vài chi tiết.

Theo hãng tin AP, khoảng 16 nghìn người sống ở thành phố Oroville. Các người này phải sang đến thành phố Chicago, nằm ở phía bắc của Oroville và vài thành phố khác.