Việt Nam xuất siêu 516 triệu USD sau 5 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 305,1 tỉ USD, trong đó có 28 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD.

Việt Nam xuất siêu 516 triệu USD sau 5 tháng đầu năm 2022
Việt Nam xuất siêu 516 triệu USD sau 5 tháng đầu năm 2022

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 5/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 305,1 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 152,81 tỉ USD, tăng 16,3%; nhập khẩu đạt 152,29 tỉ USD, tăng 14,9%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam ước tính xuất siêu 516 triệu USD.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2022, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 62,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,19 tỉ USD, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Xuất khẩu nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 10,47 tỉ USD, tăng 8,2% và chiếm 6,9% (giảm 0,5 điểm phần trăm). Xuất khẩu nhóm hàng thủy sản đạt 4,75 tỉ USD, tăng 45% và chiếm 3,1% (tăng 0,6 điểm phần trăm).

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu đạt 135,4 tỉ USD, tăng 15,6% và chiếm 88,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 46,7 tỉ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 22,5 tỉ USD, tăng 10,9%. Thị trường EU đạt 20,3 tỉ USD, tăng 25,6%; ASEAN đạt 14,4 tỉ USD, tăng 24,4%. Hàn Quốc đạt 10,6 tỉ USD, tăng 20,9%. Nhật Bản đạt 9,5 tỉ USD, tăng 14,6%.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 13,4 tỉ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 27,1 tỉ USD, tăng 15,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc 17,9 tỉ USD, tăng 46,6%; nhập siêu từ ASEAN 6,5 tỉ USD, tăng 6,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 742 triệu USD, tăng 18,2%./.