Việt Nam xuất siêu 288 triệu USD tính tới giữa tháng 2

Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 2/2015 thặng dư 288 triệu USD.
Việt Nam xuất siêu 288 triệu USD tính tới giữa tháng 2

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/02/2015 đạt 41,15 tỷ USD, tăng 37,1% (tương ứng tăng 11,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2015 thặng dư 636 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 2/2015 thặng dư 288 triệu USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/02/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 20,72 tỷ USD, tăng 35% (tương ứng tăng gần 5,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. 

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/2/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 20,43 tỷ USD, tăng 39,4% (tương ứng tăng 5,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Theo: Fica