Video: Những điều chưa biết về Đặc nhiệm Hải Cẩu

VietTimes -- Đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ là một lực lượng quân đội đặc biệt nổi tiếng thế giới và cũng là lực lượng thực hiện các nhiệm vụ có độ phức tạp và rủi ro cao nhất của quân đội Mỹ. 
Video: Những điều chưa biết về Đặc nhiệm Hải Cẩu
SEAL là viết tắt của Sea, Air and Lands - 3 từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này: cả trên biển, trên bộ và trên không. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải Quân Hoa Kỳ - lực lượng đặc nhiệm thiện chiến nhất hiện nay.

Để được gia nhập vào lực lượng huyền thoại này, người ứng tuyển phải bơi được 500 yard (khoảng 460m) trong vòng dưới 12 phút 30 giây (tốt nhất là dưới 10 phút), chống đẩy 42 lần trong 2 phút, 50 lần đứng lên ngồi xuống trong 2 phút, chạy 2,4 km trong 11,5 phút.

Tuy nhiên, SEAL chỉ nhận một lượng học viên giới hạn trong mỗi lần tuyển chọn nên chỉ những ứng viên thật sự xuất sắc mới được lựa chọn.

SEAL là viết tắt của Sea, Air and Lands - 3 từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này: cả trên biển, trên bộ và trên không (tóm lại là tất cả). Đây là binh chỉnh đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải Quân Hoa Kỳ - lực lượng hải quân lớn và thiện chiến nhất hiện nay.
SEAL là viết tắt của Sea, Air and Lands - 3 từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này: cả trên biển, trên bộ và trên không (tóm lại là tất cả). Đây là binh chỉnh đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải Quân Hoa Kỳ - lực lượng hải quân lớn và thiện chiến nhất hiện nay.