Video: chiến cuộc Aleppo, quân đội Syria đánh chiếm Khan Touman

Một trong những thành công quan trọng của quân đội Syria là đánh chiếm được thị trấn Khan-Touman, nằm dọc theo quốc lộ Idlib - Aleppo, cắt đường tiếp viện của liên minh các tổ chức khủng bố Jaish al-Fateh. kết quả này đã giúp cho quân đội Syria có lợi thế dồn sức tấn công về hướng tỉnh Idlib

Video: chiến cuộc Aleppo, quân đội Syria đánh chiếm Khan Touman

Theo QPAN