Toàn văn TPP cao 1m, nặng hơn 45kg

Toàn văn TPP cao 1m, nặng hơn 45kg

Toàn văn TPP gồm 5.544 trang, khi in ra, tài liệu này cao gần 1m, nặng hơn 45kg. Do đó, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không thể nhớ hết các nội dung của nó để tận dụng tốt...