Nhập than: khi nào và đến bao giờ?

Nhập than: khi nào và đến bao giờ?

Nên nhập than từ thời điểm nào và nên chấm dứt vào thời điểm nào? Để trả lời câu hỏi này, trước hết, cần hiểu rõ hơn tình hình sản xuất và tiêu thụ than ở khu vực và trên thế giới.