Ở Anh trạm sạc điện còn nhiều hơn trạm xăng

Ở Anh trạm sạc điện còn nhiều hơn trạm xăng

Trong khi chính quyền nhiều nước chưa thể phát triển hệ thống trạm sạc đủ để đáp ứng nhu cầu của các chủ xe chạy điện, thì ở Anh, số lượng trạm sạc điện còn nhiều hơn trạm xăng.