Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phải thoái hết vốn tại Vinawa

Theo điều chỉnh đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giai đoạn 2012 – 2015, Vinataba sẽ phải thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Vinawa.
Vinataba phải điều chỉnh một loạt công ty con và thoái vốn hoàn toàn tại CTCP Vinawa
Vinataba phải điều chỉnh một loạt công ty con và thoái vốn hoàn toàn tại CTCP Vinawa

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, duy trì hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Công ty Thương mại miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá. Giữ nguyên Công ty TNHH một thành viên Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá và chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long.

Đồng thời, Vinataba phải thực hiện thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vinawa. Các công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Bắc Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa và Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá tiếp tục nắm giữ phần vốn đã đầu tư tại các Công ty cổ phần Hòa Việt, Ngân Sơn, Cát Lợi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Vinataba đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vinataba sẽ phải tổ chức lại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki theo quy định của pháp luật.

Tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Vinataba là 7.163,62 tỷ đồng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Mục tiêu của đề án này là xây dựng Vinataba thành Tổng công ty Nhà nước mạnh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới;...

Theo đề án tái cơ cấu, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là sản xuất kinh doanh thuốc lá. Bên cạnh đó, Tổng công ty được kinh doanh các ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm; ngành nghề kinh doanh khác do Bộ Công Thương quyết định.

Từ năm 2006, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với định hướng trở thành Tổng công ty Nhà nước mạnh, đa sở hữu về vốn, lấy sản xuất kinh doanh thuốc lá là ngành kinh doanh chính, đồng thời đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh tập trung vào sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, hình thành tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng.

Vinataba đã tiếp nhận, đầu tư quản lý phần vốn Nhà nước trong các công ty sản xuất công nghiệp hàng tiêu dùng: Công ty Liên doanh Bánh kẹo Hải Hà – Kotobuki; Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghiệp Nam Định; Công ty Thực phẩm miền Bắc doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ngoài ra, Tổng công ty còn đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn xây dựng các liên doanh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket, Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, Công ty Cổ phần Nước giải khát Hàng không Sasco; Liên doanh với Tập đoàn Saporo Nhật Bản để thành lập Liên doanh sản xuất bia cao cấp.

Theo Infonet