Bộ Y tế "sẽ tôn trọng" nguyện vọng của Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức

Bộ Y tế "sẽ tôn trọng" nguyện vọng của Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức

VietTimes -- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết bà đã nhận được bức của giáo sư Trịnh Hồng Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức - bày tỏ nguyện vọng không muốn làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị. Bộ trưởng khẳng định "sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác chuyên môn".