Tính ưu việt của pháo phản lực Việt Nam cải tiến BM-21M-1

Pháo phản lực BM-21M-1 đã được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cải tiến từ pháo phản lực BM-21.
Pháo phản lực BM-21M-1
Pháo phản lực BM-21M-1

Sau khi được cải tiến, pháo phản lực BM-21M-1 đã khắc phục được những hạn chế cơ bản của pháo phản lực BM-21, qua đó nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều khiển bắn.

Thông qua cải tiến một số nội dung, pháo phản lực BM-21M-1 có khả năng tính toán, hiệu chỉnh và điều khiển tự động lấy các phần tử bắn nhanh, chính xác; tích hợp hệ thống thông tin, truyền dữ liệu bảo đảm tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, ngày và đêm.

Trước đây kíp xe của pháo phản lực BM-21 có 5 người, nay với BM-21M-1, kíp xe rút gọn còn 4 người. Thời gian chuẩn bị trước bắn của BM-21 là 14 phút, nay thời gian chuẩn bị bắn của BM-21M-1 chỉ còn 1,5 phút.

Việc điều khiển tầm, hướng của pháo phản lực BM-21 là bán thủ công hoặc thủ công, sau khi được cải tiến thành pháo phản lực BM-21M-1, việc điều khiển tầm, hướng có thể được thực hiện tự động, bán thủ công hoặc thủ công.

Tương tự, trước đây pháo phản lực BM-21 tính toán phần tử bắn thủ công, nay với BM-21M-1, việc tính toán phần tử bắn được thực hiện tự động.

Đó là một vài ví dụ cho thấy tính ưu việt của pháo phản lực cải tiến BM-21M-1.

Đáng chú ý, quá trình cải tiến pháo phản lực BM-21M-1 hoàn toàn dựa trên tiềm lực quốc phòng trong nước; phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ khai thác sử dụng của ta và đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Quân đội.

Theo QĐND