Quảng Ninh: Hội thảo về quản lý an toàn thực phẩm

Quảng Ninh: Hội thảo về quản lý an toàn thực phẩm

VietTimes – “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý ATTP” do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Với sự tham gia của Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế Quảng Ninh và ba Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Dương.