Bão Tembin đạt "kỷ lục mọi thời đại" về mức cảnh báo thiên tai ở miền Nam

Bão Tembin đạt "kỷ lục mọi thời đại" về mức cảnh báo thiên tai ở miền Nam

VietTimes -- Tembin là cơn bão rất mạnh đến mức kỷ lục về hoạt động trên biển Đông và hiện chưa từng có cơn bão nào mạnh cấp 12 ở Nam Biển Đông vào thời điểm này trong năm. Đồng thời, chưa từng có cơn bão nào đổ bộ vào Nam Bộ được cảnh báo ở cấp 4 về cấp độ thiên tai như vậy.