Tiết lộ chi tiết kỹ thuật trong tên lửa hành trình mới của Trung Quốc

CASIC là nhà sản xuất hàng đầu về tên lửa hành trình căn cứ biển, mặt đất và trên không ở Trung Quốc.
Tiết lộ chi tiết kỹ thuật trong tên lửa hành trình mới của Trung Quốc.
Tiết lộ chi tiết kỹ thuật trong tên lửa hành trình mới của Trung Quốc.

China Daily dẫn tuyên bố của ông Wang Changqing Giám đốc cơ quan sáng chế Học viện III thuộc tập đoàn khoa học-công nghiệp không gian vũ trụ Trung Quốc (CASIC) nói rằng tên lửa hành trình thế hệ mới của Trung Quốc sẽ được chế tạo nhờ sử dụng công nghệ cấu trúc module. 

CASIC là nhà sản xuất hàng đầu về tên lửa hành trình căn cứ biển, mặt đất và trên không ở Trung Quốc.

"Chúng tôi dự kiến thi hành lối tiếp cận "cắm và sài" (plug-and-play) trong phát triển mẫu tên lửa hành trình mới, cho phép ban chỉ huy quân sự của chúng tôi tạo cấu hình tên lửa hành trình tương ứng với điều kiện chiến đấu và những đòi hỏi cụ thể", - chuyên viên Wang Changqing nói.

Tên lửa mới sẽ có trí tuệ nhân tạo trình độ cao.

"Sáng chế mới sẽ tạo điều kiện cho chỉ huy giám sát tên lửa trong suốt thời gian hiện thực hoặc dùng chế độ tự dẫn đường, cũng như bổ sung thêm nhiệm vụ trong suốt thời gian chuyến bay", -  ông Wang Changqing cho biết thêm.