Nga: 36 người thiệt mạng trong tai nạn hầm mỏ

Nga: 36 người thiệt mạng trong tai nạn hầm mỏ

Sau mấy ngày hy vọng và chờ đợi rằng sẽ cứu được các công nhân còn bị kẹt trong mỏ Severnaya ở Vorkuta, hiện nay Bộ Các tình huống khẩn cấp và công ty Vorkutaugol buộc phải thừa nhận rằng dưới lòng đất không còn ai sống sót.