Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước phân bón

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón, bảo đảm tính thống nhất.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong quản lý nhà nước về phân bón.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón, phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cần thống nhất một đầu mối quản lý. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón, bảo đảm tính thống nhất.

Vấn đề này phải xin ý kiến Thành viên Chính phủ khi trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.

Kể từ khi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón có hiệu lực, sản phẩm phân bón được chia ra làm 2 nhóm  riêng biệt: phân hữu cơ vẫn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phân bón vô cơ được giao toàn bộ cho Bộ Công Thương quản lý. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung nghị định theo hướng giao cho một Bộ quản lý phân bón, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.