Thêm 3 sĩ quan VN gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Sáng nay (1/4), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho 3 cán bộ thuộc Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chuẩn bị đi làm nhiệm vụ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình

tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi, gồm: Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Thiếu tá Vũ Văn Hiệp và Đại úy Hoàng Trung Kiên.

Thêm 3 sĩ quan VN gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Trung Phi ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hoà bình

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, việc Việt Nam cử cán bộ quân đội đi làm nhiệm vụ quốc tế tại các phái bộ của Liên hợp quốc thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, nói đi đôi với làm. "Chúng ta hội nhập một cách đầy đủ, thực sự không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động thiết thực. Chủ trương tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thể hiện trách nhiệm quốc tế của quân đội và nhân dân với cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết những bất ổn và các thách thức về an ninh hướng tới xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Đồng thời, đây còn là biểu tượng cho một đất nước Việt Nam phát triển hội nhập, QĐND Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thân thiện. Việc cử người đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế sẽ tạo điều kiện để sĩ quan QĐND Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho các bước đi sau  khi Việt Nam gửi đi quân số lớn".

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc 3 cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cần chú trọng tới 6 vấn đề quan trọng.

Một là, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, thực hiện đúng các yêu cầu của Liên hợp quốc với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời tôn trọng luật pháp, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước sở tại.

Hai là, thường xuyên giữ thông tin liên lạc, báo cáo về các cơ quan chức năng trong nước để nắm tình hình, kịp thời phối hợp xử trí các tình huống xảy ra. Ba là, giữ vững mối quan hệ bình đẳng, hài hòa trong quan hệ quốc tế, luôn nêu cao tinh thần cầu thị.

Bốn là, luôn giữ vững đoàn kết nội bộ và đảm bảo an ninh, an toàn. Năm là, làm tốt công tác đảm bảo hậu cần, hậu phương.

Sáu là, nêu cao ý thức tự rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ, học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp quốc tế.

Thay mặt cho các cán bộ đi làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Xuân Thành báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về công tác chuẩn bị trước khi lên đường, và nhấn mạnh các cán bộ sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện kỷ luật, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước và quân đội Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

* Trước đó, tháng 6/2013, Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn của QĐND Việt Nam cũng đã lên đường làm nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc (LHQ) tại Phái bộ Nam Xu- đăng.