Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ

Lực lượng tàu ngầm với những chiến công, thảm họa và huyền thoại xung quanh sự bí ẩn bao chùm phương tiện chiến tranh dưới đại dương đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ yêu thích quân sự. Trở thành những tác phẩm siêu hình đầy sức lôi cuốn.

Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ

Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 1
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 2
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 3
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 4
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 5
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 6
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 7
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 8
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 9
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 10
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 11
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 12
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 13
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 14
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 15
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 16
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 17
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 18
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 19
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 20
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 21
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 22
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 23
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 24
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 25
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 26
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 27
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 28
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 29
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 30
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 31
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 32
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 33
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 34
Tàu ngầm dưới con mắt họa sĩ ảnh 35

Theo: QPAN