Tăng mạnh giá xăng dầu không do thuế môi trường

Theo Bộ Tài chính, việc điều hành giá xăng dầu vừa qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và biến động tăng giá xăng dầu thế giới, mà không phải do tăng thuế bảo vệ môi trường. 

Việc điều hành giá xăng dầu vừa qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và biến động tăng giá xăng dầu thế giới, mà không phải do tăng thuế bảo vệ môi trường.Ảnh minh hoạ

Việc điều hành giá xăng dầu vừa qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và biến động tăng giá xăng dầu thế giới, mà không phải do tăng thuế bảo vệ môi trường.Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính cho biết, giá xăng dầu hiện nay đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". 

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, kể từ sau ngày 1/5/2015 (ngày Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) theo mức mới có hiệu lực), Liên Bộ đã điều hành giá xăng dầu 2 lần (ngày 5/5/2015 và ngày 20/5/2015). 

Tuy nhiên, trong lần điều chỉnh 5/5/2015, trước đó Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu xăng về mức 20% (đã được tính tương tác giữa thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường trước đó - giảm từ 35% xuống 20%); Thuế nhập khẩu dầu điêzen giảm từ 20% xuống 12%. 

Còn đối với lần điều chỉnh ngày 20/5/2015, thuế nhập khẩu xăng giữ ở mức 20%; thuế nhập khẩu dầu điêzen giảm từ 12% xuống còn 10%. Trước khi tính tương tác việc điều chỉnh tăng thuế BVMT thì thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này lần lượt là xăng 35%, dầu điêzen 30%. 

Như vậy, tính đến nay, thuế nhập khẩu 2 mặt hàng này đã giảm lần lượt 15% và 20% so với thời điểm trước khi điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường. 

Để thấy rõ hơn tương tác của 2 sắc thuế này trong cơ cấu giá cơ sở, Bộ Tài chính đã cung cấp các mức giá cơ sở tại thời điểm điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 20/5/2015) và thời điểm hiện nay (chốt giá thế giới hết ngày 31/5/2015). Trong đó, cố định yếu tố thuế bảo vệ môi trường như quy định hiện hành (3.000 đồng/lít) và chạy các kịch bản về thuế nhập khẩu theo từng phương án điều hành. 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, giá dầu thô thế giới tại thời điểm 31/5 ở mức 58,68 USD/thùng và thuế BVMT mức mới là 3.000 đồng/lít, Bộ Tài chính cho rằng nếu mặt hàng xăng vẫn giữ thuế nhập khẩu như trước là 35% thì giá cơ sở của mặt hàng xăng tại Việt Nam phải là 23.582 đồng/lít. Nhưng khi thay đổi mức thuế nhập khẩu xăng về 20% thì giá cơ sở thực tế của xăng chỉ là 21.540 đồng/lít. 

Như vậy, việc giảm thuế nhập khẩu theo tính toán đã giúp giá cơ sở giảm 2.042 đồng. Mức giảm của giá xăng cao hơn mức tăng thuế BVMT là 2.000 đồng/lít (từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít). Điều này chứng tỏ việc tăng thuế BVMT từ ngày 1/5 vừa qua không làm tăng giá xăng, dầu trong nước thông qua việc tính toán tương tác giữa thuế nhập khẩu và thuế BVMT trong cơ cấu giá cơ sở. 

Cũng theo Bộ Tài chính, nếu trường hợp giá xăng dầu thế giới không có biến động lớn, với Thuế bảo vệ môi trường theo mức mới áp dụng từ ngày 1/5/2015 và thuế nhập khẩu theo các phương án điều hành nói trên thì giá xăng dầu trong nước còn có thể giảm, đặc biệt đối với giá dầu điêzen. Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới tăng trở lại nên việc giảm thuế nhập khẩu đã làm giảm áp lực tăng giá đối với các mặt hàng này. 

“Việc điều hành giá xăng dầu vừa qua thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và biến động tăng giá xăng dầu thế giới (tổng mức tăng 30,8% trong khi giá xăng dầu thế giới tăng 38,3% (tham chiếu giá dầu thô WTI) mà không phải do tăng thuế bảo vệ môi trường). Điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/5/2015 vừa qua không làm tăng giá xăng, dầu trong nước thông qua việc tính toán tương tác giữa thuế nhập khẩu và thuế BVMT, trong cơ cấu giá cơ sở trong từng lần điều hành”, Bộ Tài chính khẳng định.

Theo: VnMedia