Bát nháo tác quyền nhạc Việt

Bát nháo tác quyền nhạc Việt

Hoạt động biểu diễn âm nhạc, in sao, phát hành các ca khúc Việt đang “loạn” về vấn đề tác quyền và chưa được giải quyết. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, chuyên ngành pháp luật lại có những hoạt động thiếu minh bạch, gây thêm rắc rối...