TAC: Cổ đông hiện hữu được chia thưởng 70% bằng cổ phiếu

VietTimes -- Đại hội đồng cổ đông của CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã CK: TAC) đã họp, thông qua các tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được chia thưởng 7 cổ phiếu mới

Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được chia thưởng 7 cổ phiếu mới

Ngày 10/2/2017, CTCP Dầu thực vật Tường An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Theo đó, HĐĐCĐ của TAC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 322,7 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:7. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được thưởng 7 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được trích từ 113,9 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển, các quỹ khác trong vốn chủ sở hữu là 18,98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TAC cũng sẽ phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong năm 2016 (ESOP). Theo đó, số lượng cổ phiếu ESOP tối đa khoảng hơn 1,6 triệu cổ phiếu với giá 27.000đ/cổ phần. Chốt phiên ngày 10/2/2017, cổ phiếu TAC đang ở mức 68.900đ/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong thành phần khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 hôm nay có 3 đại diện đến từ CTCP Tập đoàn Kido, đó là: Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch, bà Vương Ngọc Xiền  và ông Kelly Wong –  Phó TGĐ Tập đoàn Kido. Cuối năm 2016, KIDO đã bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để mua 65% cổ phần và trở thành công ty mẹ của TAC. Ngay sau đó, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido đã giữ chức Chủ tịch HĐQT của TAC.

Theo số liệu từ BCTC chưa kiểm toán, tính đến 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của TAC là hơn 486 tỷ đồng. Trong đó, VĐL là 189, 8 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 127 tỷ đồng, quỹ khác là 18,98 tỷ đồng và KN chưa phân phối là hơn 150 tỷ đồng.