56 ứng dụng ăn cắp mật khẩu Facebook

56 ứng dụng ăn cắp mật khẩu Facebook

Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện ra phần mềm độc hại GhostTeam, tồn tại bên trong ít nhất 56 ứng dụng trên Google Play, được thiết kế để đánh cắp mật khẩu Facebook và hiển thị quảng cáo.
Sắp công bố kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ATTT Việt Nam năm 2017

Sắp công bố kết quả điều tra, đánh giá thực trạng ATTT Việt Nam năm 2017

VietTimes -- Sáng mai (1/12), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) sẽ công bố báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thực trạng an toàn thông tin (ATTT) tại Việt Nam năm 2017” và công bố Chỉ số ATTT Việt Nam 2017. Đây là những chỉ số thể hiện rất rõ bức tranh về thực trạng ATTT hiện nay tại Việt Nam.