Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie

Nữ diễn viên, đạo diễn, biên kịch, người mẫu thời trang, mẹ của nhiều trẻ em và là phụ nữ đẹp - Angelina Jolie không cần những shows quảng cáo giới thiệu. Cuộc đời thay đổi và phong cách của Jolie cũng thay đổi.

Phong cách Angelina Jolie

Phong cách Angelina Jolie

1998

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 1
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 2

1999

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 3
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 4
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 5

2001

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 6
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 7
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 8
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 9

2002

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 10

2003

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 11

2004

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 12
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 13

2005

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 14
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 15
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 16

2006

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 17
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 18

2008

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 19
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 20
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 21

2009

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 22
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 23
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 24

2010

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 25
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 26

2014 -2015

Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 27
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 28
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 29
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 30
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 31
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 32
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 33
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 34
Sự thay đổi phong cách của Angelina Jolie ảnh 35

Theo DM