Quảng Bình: Phát hiện thêm hang động dài gần 3km

Quảng Bình: Phát hiện thêm hang động dài gần 3km

VietTimes -- Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh phát hiện thêm 57 hang động ở Quảng Bình. Trong số các hang động mới phát hiện, có hang Hòa Hương có chiều dài 2.876m; hang Tiên 2 dài 2.519m; hang Bom dài 1.500m; hang Dinh 1 dài 1.430m; hang Rục Ma Rinh 2 dài 1.360m; hang Cây Sanh dài 850m…