Sở Tài chính TP. HCM “kêu” vì ngân sách thu chi

VietTimes -- Theo lãnh đạo Sở tài chính TP. HCM, nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố mà Chính phủ trình Quốc hội đã tăng, nhưng số được chi không tăng, thậm chí có chiều hướng giảm.

 

Thu chi ngân sách của TP. HCM và cả nước
Thu chi ngân sách của TP. HCM và cả nước

Thông tin trên được đưa ra trong Cuộc họp kiểm điểm thường kỳ tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 10 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, tổng thu ngân sách của TP. HCM trong năm 2017 được Chính phủ trình Quốc hội là 347.882 tỷ đồng, so với 298.300 tỷ đồng kế hoạch giao trong năm 2016 thì mức tăng vào khoảng 49.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi ngân sách năm 2016 của TPHCM được dự toán là 60.709 tỷ đồng, nhưng sang năm 2017 giảm xuống còn 60.369 tỷ đồng.

Như vậy, trong khi nhiệm vụ thu của thành phố năm 2017 đã tăng lên, nhưng mức được phép chi thì lại giảm so với dự toán năm 2016. 

Do vậy, thành phố đang kiến nghị Trung ương xem xét lại tỷ lệ điều tiết thu chi cho thành phố ở mức 21% thay cho 18% mà Chính phủ trình Quốc hội hiện nay.

Sở Tài chính TP cũng thông tin thêm, theo số liệu từ Sở KHĐT cung cấp vào cuối tháng 9-2016 thì vốn cho 7 chương trình đột phá của TP lên đến 471.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm cần chi 96.000 tỷ đồng cho giai đoạn các năm tới. Nếu như tỷ lệ điều tiết là 23% thì chi tiêu đầu tư trung bình một năm của thành phố khoảng 77.000 tỷ đồng (cho 7 chương trình đột phá), nếu trường hợp bị giảm xuống còn 18% thì số vốn TP cân đối chi cho đầu tư sẽ thiếu nhiều so với nhu cầu đầu tư.

Được biết, tổng thu ngân sách của thành phố trong 10 tháng đầu năm ước đạt 249.596 tỉ đồng, đạt 83,67% dự toán, tăng 10,38% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt tăng 18,78% so cùng kỳ; thu từ dầu thô giảm 58,5% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 9,25% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10 tháng đầu năm là 40.604,6 tỉ đồng, đạt 63,64% dự toán, tăng 2,4% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển tăng 6,58% so cùng kỳ; chi thường xuyên cũng tăng 4,92% so cùng kỳ.