Diễn đàn OtoFun "bắt tay" Sở GTVT Hà Nội xây dựng văn hóa giao thông

Diễn đàn OtoFun "bắt tay" Sở GTVT Hà Nội xây dựng văn hóa giao thông

VietTimes -- Diễn đàn OTOFUN sẽ đảm nhận nhiệm vụ cập nhật, thông tin về các hoạt động của Sở GTVT Hà Nội trong giai đoạn từ 2018-2020, trong đó có cả thông tin về việc giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc của người dân, xây dựng văn hóa giao thông, tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.