REE: Kết quả kinh doanh của “đại gia” lâu đời nhất trên sàn chứng khoán giờ ra sao?

VietTimes -- Tiềm năng của ông lớn hàng đầu trên sàn chứng khoán giờ đã không chỉ gói gọn trong lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ cơ điện (M&E) mà đã đa dạng hóa sang các lĩnh vực bất động sản và hạ tầng điện, nước thông qua các hoạt động thâu tóm, sáp nhập (M&A).
Ảnh minh họa (Nguồn: REE)
Ảnh minh họa (Nguồn: REE)

Chuyển dịch cơ cấu tài sản, tăng vốn tại Tín Hiệu Xanh?

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản trên Báo cáo tài chính (BCTC) Hợp nhất (đã soát xét) bán niên năm 2018 của REE đạt mức 14.447 tỷ đồng, tăng 153 tỷ đồng so với đầu năm. Dù quy mô không có nhiều biến động, nhưng cơ cấu tài sản hợp nhất của REE đã có một số sự chuyển dịch đáng chú ý.

Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của REE là 7.301 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chốt tại ngày 30/6/2018, BCTC hợp nhất cho thấy REE đang sở hữu 14 công ty con, và đầu tư vào 18 công ty liên kết. 

Trong đó, các khoản đầu tư liên kết ghi nhận giá trị hơn 5.500 tỷ đồng, chiếm 75,3%, chủ yếu là các khoản đầu tư vào: CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) 1.331 tỷ đồng; CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW) 722 tỷ đồng; CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) 725,7 tỷ đồng; CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) 535 tỷ đồng. 

Riêng đối với các khoản đầu tư vào công ty con (tìm hiểu thêm trên BCTC soát xét bán niên năm 2018 của công ty mẹ), trong kỳ Công ty mẹ - REE đã đầu tư 249 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Xây dựng Tín Hiệu Xanh, nâng tổng giá trị đầu tư vào công ty này lên mức 750 tỷ đồng. Với việc tỷ lệ sở hữu 100% không hề thay đổi, có thể Công ty mẹ - REE đã góp thêm tiền để tăng vốn tại công ty này. 

Tuy nhiên, đóng góp nhiều nhất cho sự thay đổi khoản mục đầu tư tài chính dài hạn đến từ hoạt động gửi tiền có kỳ hạn có giá trị ghi nhận cuối kỳ đạt 750 tỷ đồng (đầu kỳ không ghi nhận khoản mục này). Theo thuyết minh, đây là các khoản tiền gửi dài hạn với mức lãi suất từ 5,5%/năm đến 7,3%/năm. 

Nguồn tiền có thể xuất phát từ một khoản mục khác trong báo cáo tài chính là Tiền và các khoản tương đương tiền khi khoản mục này cuối kỳ ghi nhận 1.332 tỷ đồng, giảm 1.065 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của các khoản tiền gửi ngắn hạn có thời hạn gốc dưới 3 tháng và hưởng lãi suất bình quân từ 3,9%/năm đến 5,5%/năm.

Trong kỳ, REE đã ghi nhận giảm 1.023 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang đối với dự án cao ốc văn phòng Etown Central.

Phối cảnh dự án tòa cao ốc văn phòng E.town Central (Nguồn: Savills)
Phối cảnh dự án tòa cao ốc văn phòng E.town Central (Nguồn: Savills) 

Theo ban lãnh đạo của REE chia sẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tòa nhà này đã được đưa vào hoạt động cho thuê từ 1/1/2018, tỷ lệ cho thuê đạt 70%, tuy nhiên, tỷ lệ thu tiền thực tế mới chỉ đạt 50% công suất nên năm 2018 chưa ghi nhận lợi nhuận.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã tiến hành vốn hóa chi phí lãi vay đối với dự án này với tổng số tiền là 8,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 12,8 tỷ đồng đã thực hiện cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, REE cũng không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang đối với dự án 414 Nơ Trang Long có số dư đầu kỳ là 47,3 tỷ đồng. 

Ở chiều hướng ngược lại, khoản mục bất động sản đầu tư ghi nhận tăng 1.009 tỷ đồng, chủ yếu là 774,5 tỷ đồng nhà cửa, vật kiến trúc và 277 tỷ đồng máy móc, thiết bị gia tăng trong kỳ. 

Cơ cấu nguồn vốn của REE cũng khá đảm bảo khi nợ phải trả đạt 5.376 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ghi nhận 9.071 tỷ đồng. Trong đó các khoản nợ vay ngắn và dài hạn đạt 3.115 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản.

Đã hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của REE không có nhiều đột biến so với cùng kỳ khi đạt 2.272 tỷ đồng, trong đó: Dịch vụ cơ điện công trình đạt 1.152 tỷ đồng (chiếm 50.7%), Bán sản phẩm đạt 803 tỷ đồng (chiếm 35,3%) và Hoạt động bất động sản đạt 318 tỷ đồng (chiếm 14%)

Các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 212 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là khoản đột biến từ lãi thanh lý các khoản đầu tư ghi nhận 120,8 tỷ đồng (trong đó 113,58 tỷ đồng thu được từ việc REE tiến hành thanh lý toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Bất động sản Song Thanh).

Bên cạnh đó, phần lãi trong công ty liên kết đạt 466 tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Về cơ cấu chi phí, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ ghi nhận giá trị đạt 1.723 tỷ đồng, chiếm 75,8% so với doanh thu. Chi phí lãi vay tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 104 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác đạt 126 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của REE có sự tăng trưởng tích cực đạt 988,7 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 939 tỷ đồng.

Nếu so sánh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1.369 tỷ đồng, REE đã hoàn thành được 68,5% so với kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm./.