Quân đội Syria và lực lượng nổi dậy kết thúc nhóm IS ở Dumayr. Damascus

VietTimes -- Lực lượng IS, đang cố thủ trong thị trấn Dumayr đi dần đến hồi kết sau cuộc họp gần đây giữa đại diện các lực lượng vũ trang chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy phía đông Damascus.

Quân đội Syria và lực lượng nổi dậy kết thúc nhóm IS ở Dumayr. Damascus

Những nhóm chiến binh dưới lá cờ IS, Liwaa Al-Sadeek và Liwaa Rajol Al-Malahim, nhận được một tối hậu thư vào tối ngày 18.04.2016: hoặc bỏ lại vũ khí rời khỏi thị trấn Dumayr hoặc nộp vũ khí cho lực lượng Hồi giáo cực đoan hoặc lực lượng vũ trang Syria.

Nếu lực lượng khủng bố đồng ý bỏ lại vũ khí rời Dumayr, các chiến binh IS sẽ được an toàn dưới sự bảo trợ của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria, đang hoạt động trên khu vực gần trận địa IS cố thủ.

Không có nhiều chi tiết trong tối hậu thư này. Nhưng điều này cho thấy, IS đã buộc phải kết thúc sự hiện diện ở Dumayr và các vùng lân cận Badiyah phía đông Damascus.

Trong ngày 18.04.2016, IS nỗ lực tấn công giành lại lãnh địa đã mất trong tay Lực lượng vũ trang Syria, nhưng cuộc tấn công kết thúc với tổn thất nặng nề về sinh lực.

QA