Quân đội Syria tấn công dữ dội IS ở Aleppo

Quân đội Syria, phối hơp với các lực lượng quốc phòng quốc gia, đẩy mạnh cuộc tiến công về phía nam Aleppo, tận dụng sự suy sụp tinh thần của lực lượng khủng bố do những tổn thất  nặng nề. Phóng viên Mohamad Ali đưa tin về cuộc tấn công và kế hoạch kết nối Aleppo với các vùng nông thôn ở Idlib
Quân đội Syria tấn công dữ dội IS ở Aleppo
Theo QPAN